Image

Tomo Lucijanić dr.med.

Specijalist interne medicine te subspecijalist endokrinologije s dijabetologijom.

Zaposlen je u Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i kliničku farmakologiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu.
U svakodnevnom radu liječi bolesnike sa šećernom bolešću, bolestima štitnjače i osteoporozom. Vrši obradu arterijske hipertenzije, kao i dijagnostiku bolesti hipofize te nadbubrežnih i spolnih žlijezda.
Certificiran je za ultrazvučnu dijagnostiku vrata i citološku punkciju vratnih organa. Sudjelovao je u više internacionalnih kliničkih ispitivanja lijekova na području kardiologije, antikoagulacije, šećerne bolesti te antibiotskog liječenja rezistentnih uzročnika, kao glavni i suradni istraživač.
Autor je desetak znanstvenih članaka u časopisima indeksiranim u Current Contents bazi podataka, a istraživanje u svrhu doktorske disertacije bavi se utjecajem dodataka prehrani za trudnice na apsorpciju levotiroksina.
Član je Američkog društva kliničkih endokrinologa, Hrvatsko društva za dijabetes i bolesti metabolizma te Hrvatskog endokrinološkog društva.